PETRUK Tłumaczenia techniczne - angielski, niemiecki, rosyjski i inne języki Tłumaczenia dokumentacji technicznej

Tłumaczenia dokumentacji technicznej

Tłumaczenia techniczne dokumentacji stanowią obok norm, instrukcji obsługi oraz kart charakterystyki podstawową działalność naszego biura tłumaczeń. Wykonujemy tłumaczenia całości dokumentacji technicznej, czyli opisy techniczne, obliczenia konstrukcyjne, rysunki, plany, kosztorysy i harmonogramy. Najczęstszym rodzajem dokumentacji, które wykonujemy jest dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) zwana również paszportem maszyny. Jako biuro tłumaczeń technicznych wykonujemy tłumaczenia techniczne wszelkiego rodzaju dokumentacji niezbędnych do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, do produkcji określonych wyrobów, utrzymania w ruchu linii technologicznych, a także do zachowania sprawności pojedynczych urządzeń.
Tłumaczymy:

  • dokumentację inwestycyjną
  • dokumentację konstrukcyjną
  • dokumentację technologiczną
  • dokumentację fabryczną
  • dokumentację naukowo-techniczną
  • dokumentację badawczo-rozwojową.

Tłumaczenia dokumentacji technicznej powierzamy tłumaczom z dużym doświadczeniem i specjalizującym się w poszczególnych jej typach. Dzięki takiemu podziałowi pracy jesteśmy pewni, że jakość tłumaczenia spełnia najwyższe Państwa wymagania. Wiele tysięcy stron dokumentacji technicznej, których tłumaczenia wykonaliśmy w naszym biurze tłumaczeń zaowocowały w stworzeniem bazy danych maszyn i urządzeń. Przychodzi nam ona z pomocą podczas wykonywania bardzo szybkich tłumaczeń. Mając na względzie wagę dokumentacji technicznej jako podstawę funkcjonowania wszelkiej działalności technicznej kładziemy szczególny nacisk na rzetelność i dokładność przekładów tłumaczenia technicznego.

Na wszystkie pozostałe Państwa pytania czekamy pod nr telefonu: 012 271 04 64 lub 0605 521 972.
Refill Services Canadian pharmacy "[!^ buy medicines online are buying their medications. Condition information, products Canada pharmacy cheapest prices and best deals. Discount prices online pharmacy is suitable for you.