PETRUK Tłumaczenia techniczne - angielski, niemiecki, rosyjski i inne języki Tłumaczenia folderów, reklam i stron www

Tłumaczenia folderów, reklam i stron www

Tłumaczenia reklam i folderów

Techniczne teksty reklamowe należą do najtrudniejszych ze względu na podwójne działanie: techniczne i marketingowe. Celem takiego tekstu jest przekazanie niezbędnych informacji technicznych oraz zachęcenie klientów do zakupu Państwa produktu. Slogany reklamowe, które w danym kraju tworzą copywriterzy zatrudniani w agencjach reklamowych nie zawsze można odwzorować w języku docelowego tłumaczenia. Każdy kraj ma swoja specyfikę, a ludzie w nim zamieszkujący swoja mentalność i upodobania. Pewne teksty wzbudzają w nich reakcje pozytywne inne zaś negatywne, co często przesądza o skuteczności kampanii reklamowej. W naszym biurze tłumaczeń w wyjątkowy sposób wykonujemy tłumaczenia techniczne tekstów reklamowych. Tłumaczenia techniczne takich tekstów składają się z dwóch etapów. W pierwszym z nich tłumacz techniczny dokonuje przekładu z języka źródłowego na język docelowy, a następnie tłumacz – copywriter języka docelowego przystosowuje tekst na potrzeby marketingowe kraju docelowego tłumaczenia. Dzięki temu nasze tłumaczenia techniczne - reklamowe spełniają wymogi merytoryczne tekstów technicznych jak również mają siłę marketingową w kraju lub krajach ich przeznaczenia.

Tłumaczenia stron www

Tłumaczenia stron internetowych wykonujemy zarówno lokalnie jak i na Państwa serwerze. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu możemy sami dokonywać tłumaczeń na Państwa stronach internetowych bez konieczności ponownego angażowania firm zajmujących się tworzeniem stron www. Tłumaczenia stron internetowych mają na celu ułatwienie zagranicznym Klientom dotarcie do maksymalnej ilości danych na temat Państwa działalności, dlatego sposób tłumaczenia stron www podobny jest tłumaczeniu reklamowemu. Funkcjonalność serwisu to nie tylko jego przetłumaczenie. Chcąc dopasować się do wymagań konkretnych odbiorców niezbędna jest lokalizacja serwisu, a więc odpowiednie dopasowanie zawartych w nim treści do przestrzeni językowej i kulturowej danego kraju. Przy tłumaczeniach stron www stosujemy podobną zasadę jak przy tłumaczeniu reklam (współpraca tłumacz-copywriter), dzięki czemu osiągamy zamierzone efekty handlowe. Tłumacząc strony www korzystamy z narzędzi CAT, co znacznie przyśpiesza proces tłumaczenia i obniża jego koszty. Całkowicie zachowujemy kod programowania (HTML, JavaScripit, ActiveX, VBScript, Flash, itd.).

Na wszystkie pozostałe Państwa pytania czekamy pod nr telefonu: 012 271 04 64 lub 0605 521 972.
Refill Services Canadian pharmacy "[!^ buy medicines online are buying their medications. Condition information, products Canada pharmacy cheapest prices and best deals. Discount prices online pharmacy is suitable for you.