PETRUK Tłumaczenia techniczne - angielski, niemiecki, rosyjski i inne języki Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenia kart charakterystyki

Karta charakterystyki to jeden kilku z najważniejszych dokumentów w tłumaczeniach technicznych wykonywanych w naszym biurze. Niesie ona za sobą istotne informacje na temat zagrożeń, które może spowodować określona substancja chemiczna, a także podstawowe dane fizyko-chemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest dostarczenie informacji o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją. Z tego powodu karty charakterystyki przydzielamy tłumaczom specjalizującym się w tym temacie.
Tłumaczymy zarówno karty charakterystyki dla krajów UE jak i dla krajów NAFTY. W naszym biurze tłumaczenia techniczne kart charakterystyki wykonują tylko tłumacze specjaliści w tej dziedzinie, dla których podstawę pracy translatorskiej stanowi specjalistyczna terminologia oraz znajomość zasad pisania kart charakterystyki dla poszczególnych branż i grup produktów w UE jak i dla krajów NAFTY. Wykonywane przez nas tłumaczenia techniczne kart charakterystyki dla UE zgodne są z wymogami zdefiniowanymi przez m.in. dyrektywy Komisji Europejskiej nr: 67/548/EEC, 1999/45/EC i 91/155/EEC, a tłumaczenia dla NAFTY ANSI Z400.1-2004.
W przypadku eksportu/importu chemikaliów z EU do krajów NAFTY i odwrotnie tłumaczymy obydwa dokumenty zgodne zarówno z normami UE jak i z normami NAFTY, gdyż międzynarodowa norma ISO nie jest w pełni respektowana przez kraje NAFTY i UE. Ze względu na stosowanie narzędzi CAT nasze biuro tłumaczeń dysponuje własną bazą terminologiczną, która usprawnia i czasowo przyspiesza wykonanie poszczególnych tłumaczeń.

Na wszystkie pozostałe Państwa pytania czekamy pod nr telefonu: 012 271 04 64 lub 0605 521 972.
Refill Services Canadian pharmacy "[!^ buy medicines online are buying their medications. Condition information, products Canada pharmacy cheapest prices and best deals. Discount prices online pharmacy is suitable for you.