PETRUK Tłumaczenia techniczne - angielski, niemiecki, rosyjski i inne języki Tłumaczenia NORM i dokumentacji SIWZ

Tłumaczenia NORM i dokumentacji SIWZ

Tłumaczenia NORM

Wykonujemy tłumaczenia NORM przedmiotowych dostępnych w postaci znormalizowanego pisemnego przepisu (dokumentu technicznego lub techniczno-prawnego). Tłumaczymy zarówno normy krajowe, międzynarodowe jak również zakładowe. Wykonaliśmy szereg tłumaczeń norm krajowych PN, międzynarodowych — EN, DIN i ISO, amerykańskich ASTM, a także zakładowych — ZN. Tłumaczeniem norm zajmują się w naszym biurze tłumaczeń specjalnie przygotowani w tym celu tłumacze techniczni o dodatkowej znajomości zagadnień prawniczych.

Tłumaczenia dokumentacji przetargowych m.in. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wykonujemy tłumaczenia techniczne wszelkich dokumentów niezbędnych w postępowaniach przetargowych zarówno w przetargach ograniczonych jak i nieograniczonych, których zasady określa Prawo Zamówień Publicznych. Są to z reguły Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jak równiez dokumentacje z procesów przygotowawczych do przetargów, negocjacji itp. Podobnie jak w przypadku tłumaczenia NORM tłumaczenia dokumentacji przetargowych wykonują w naszym biurze tłumaczeń tłumacze o specjalnościach techniczno-prawniczych znający terminologię z zakresu dokumentacji technicznej oraz prawa zamówień publicznych.

Na wszystkie pozostałe Państwa pytania czekamy pod nr telefonu: 012 271 04 64 lub 0605 521 972.
Refill Services Canadian pharmacy "[!^ buy medicines online are buying their medications. Condition information, products Canada pharmacy cheapest prices and best deals. Discount prices online pharmacy is suitable for you.