PETRUK Tłumaczenia techniczne - angielski, niemiecki, rosyjski i inne języki Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia techniczne zwykłe
Tłumaczenie tekstów nie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia techniczne przysięgłe
Każdy rodzaj tłumaczenia uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.
Nasze tłumaczenia przysięgłe odpowiadają wszystkim wymogom stawianym przez Ustawodawcę i są honorowane we wszystkich urzędach zarówno w kraju jak i za granicą.

Tłumaczenia dokumentacji technicznych
Tłumaczeń techniczne wykonywane w naszym biurze tłumaczeń to w dużej części tłumaczenia dokumentacji technicznych różnego rodzaju, kart bezpieczeństwa produktów, instrukcji obsługi urządzeń przemysłowych, norm ISO i PN, technicznych dokumentacji przetargowych (SIWZ) itp.

Tłumaczenia techniczne stron www
Tłumaczenia stron www, technicznych sklepów internetowych, czy serwisów internetowych wykonujemy lokalnie lub na Państwa serwerze. Mając na celu maksymalną funkcjonalność serwisów i stron internetowych dopasowujemy je do wymagań konkretnych odbiorców w kraju docelowym tłumaczonego tekstu. W tym celu przeprowadzamy jego lokalizacje, czyli odpowiednie dopasowanie zawartych w nim treści do przestrzeni językowej i kulturowej danego kraju.

Tłumaczenia techniczne reklamowe
To tłumaczenia techniczne przeznaczonych do celów reklamy i marketingu. Każde z naszych tłumaczeń odpowiada językowi reklamy stosowanemu w obszarze językowym kraju, w którym ma sie ukazać.Refill Services Canadian pharmacy "[!^ buy medicines online are buying their medications. Condition information, products Canada pharmacy cheapest prices and best deals. Discount prices online pharmacy is suitable for you.