PETRUK Tłumaczenia techniczne - angielski, niemiecki, rosyjski i inne języki

Wiedza

Nasze tłumaczenia techniczne zawdzięczają swoją jakość wielu czynnikom. W pracy z tekstem kładziemy szczególny nacisk na rzetelność, dokładność i spójność tłumaczenia z tekstami źródłowymi. Każdy tłumacz wykonujący tłumaczenia techniczne posiada wieloletnie doświadczenie w branży technicznej i biegle włada językiem obcym w mowie i w piśmie, a nierzadko również tzw. "żargonem" technicznym. Są to inżynierowie, technicy i naukowcy mający na co dzień styczność z różnymi gałęziami przemysłu tj. energetyczny, metalurgiczny (hutnictwo, odlewnictwo), elektromaszynowy (metalowy, maszynowy, elektroniczny, środków transportu, okrętowy, kolejowy), chemiczny (tworzyw sztucznych, gumowy, nawozów sztucznych, farmaceutyczny), mineralny, drzewny, spożywczy, lekki. W swoim zespole tłumaczy mamy również specjalistów z dziedzin tj. automatyka i robotyka, mechanika, CAD, budownictwo i inżynieria lądowa i wiele innych.

W naszym zespole mamy także łumaczy z dodatkową wiedzą prawniczą specjalizujący się w tekstach techniczno-prawniczych tj. jak umowy, dokumentacje przetargowe, techniczne umowy handlowe, w których wymagana jest znajomość specjalistycznej terminologii używanej np. w Prawie Zamówień Publicznych. Mamy również tłumaczy specjalizujących się w tłumaczenia technicznych NORM i kart charakterystyki, czy opisów maszyn i urządzeń. Tłumaczenia szkoleń prowadzonych w halach przemysłowych, które dotyczą m.in. poznania i przyswojenia terminologii podczas instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń przemysłowych powierzamy także specjalnie w tym celu przygotowanej grupie tłumaczy, których atutem jest znajomość tzw. „żargonu” technicznego i werbalnej komunikacji.

Tłumaczenia techniczne na potrzeby reklam i tłumaczenia techniczne stron internetowych wykonują w naszym biurze tłumaczeń tłumacze techniczni, a następnie tłumacze copywriterzy. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu wysoce specjalistyczne tłumaczenia techniczne w przystępnej formie spełniające doskonale swoja funkcje marketingową. Naszym największym atutem jest jednak ciągłe pogłębianie wiedzy i szukanie odpowiednich słów i terminów. Z tego powodu pytamy czasem o konkretne terminy używane w Państwa firmach, a które bywają nazwami własnymi np. na określone części. W ten sposób nieustannie rozszerzamy bazę danych tak pomocną, by jak najlepiej i jak najszybciej wykonywać dla Państwa tłumaczenia.
Refill Services Canadian pharmacy "[!^ buy medicines online are buying their medications. Condition information, products Canada pharmacy cheapest prices and best deals. Discount prices online pharmacy is suitable for you.