PETRUK Tłumaczenia techniczne - angielski, niemiecki, rosyjski i inne języki Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to każdy rodzaj tłumaczenia uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego. Nasze tłumaczenia techniczne zaprzysiężone odpowiadają wszystkim wymogom stawianym przez Ustawodawcę i są honorowane we wszystkich urzędach zarówno w kraju jak i za granicą. Przy tłumaczeniach przysięgłych tłumacz ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność tłumaczenia z tekstem oryginalnym.

Materiały do tłumaczenia możecie Państwo dostarczać zarówno wersji papierowej jak i elektronicznej. Stosuje się, iż tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien dodatkowo zostać dostarczony (do wglądu) tłumaczowi w oryginale. W przeciwnym razie tłumacz zobowiązany jest do umieszczenia adnotacji na tłumaczeniu przysięgłym o wykonaniu tłumaczenia z kopii.Refill Services Canadian pharmacy "[!^ buy medicines online are buying their medications. Condition information, products Canada pharmacy cheapest prices and best deals. Discount prices online pharmacy is suitable for you.